Login
Register
Начало
Fashion Colors - Мъжки Къси Панталони
Събота, 21 Март 2015 21:24

Съвременните технологии в опазване на водите

Написана от

Сегашните темпове на растеж на селскостопанските изисквания в света спрямо сладководните ресурси са неустойчиви. Неефективното използване на вода за производството на растителни култури изчерпва водоносни пластове, намалява речните потоци, разгражда местообитания на дивата природа и е причинител за над 20% от водните щети на планетата. В световните напоявания и площи на земята тези цифри са стряскащи. За да се повиши ефективността на използване на водите, всички видове вода на добри цени, селското стопанство може да намали загубите на вода, най-важното, да се увеличи производителността на култури по отношение на водата.

С повишено интензивното земеделие, замърсяването на водите може да се влоши. Опитът от страните с висок доход, показва, че комбинация от стимули, включително по-стриктна регулация, принудително изпълнение и добре изградени целеви субсидии. Всички тези неща могат да помогнат за намаляване на замърсяването на водите. Водата е равенство, което всеки ден дарява жизненост, здраве и живот.

Статистиките показват, че жените в Третия свят, отделят 200 милиона часа, за да пренасят вода. В развиващите се страни отговорността за събиране на вода всеки ден пада непропорционално върху жени и момичета. Средно жените в тези региони харчат 25 процента от деня си за събиране на вода за дома и семействата. Това е времето, прекарано в не работни занимания, за които се заплаща. При тях се генерират приходи, каквито са работа, грижи за семейството си или посещаване на училище, а това е далеч по-скъпо. На този уеб сайт може да научите още много за ползите, вредите и методите за справяне с липсата на вода.

Допълнително